Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

LEVA skönhet & välmående/Örfelths kulturvård AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi har upprättat denna policy för att du ska känna sig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Genom nedanstående grundläggande principer får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

NSAMLING AV INFORMATION

LEVA skönhet & välmående/Örfelths kulturvård AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar eller registrera dig för utskick ifrån oss. I samband med detta samlar bolaget in personuppgifter.

COOKIES

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om
du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. vi
använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får
kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för
din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när
som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.


Vi använder två typer av cookies.

·       PERMANENTA COOKIES SOM FINNS KVAR EFTER FLERA BESÖK PÅ VÅRA WEBBPLATSER

Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser.

·       TREDJEPARTSCOOKIES SOM ANVÄNDS AV VÅRA GODKÄNDA AFFÄRSPARTNERS

Google Analytics – Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

LEVA kan komma att använda insamlade uppgifter för fakturering, information och leverans av
produkter. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast inom bolaget.


LEVA kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än
om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller
tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras endast av oss eller ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att

behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

RÄTTELSE OCH INSYN

LEVA skönhet & välmående strävar efter att den information som vi behandlar ska vara
korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift
visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi
registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling
av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: +46 (0)70-349 63 99
LEVA/Örfelths kulturvård AB
​​​​​​​Storgatan 19B
573 32 TRANÅS
levacenter @gmail.com

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.